Từ khi biết đến bộ Tu chân Tứ Vạn niên này thì toàn bộ các truyện tu chân,tiên hiệp ,xuyên không khác như bỏ đi.May ra có Phàm nhân tu tiên là còn khá khẩm.Vậy mà chưa có trang nào dịch full bộ.Thienthucac mình có bạn nào bỏ công ra dịch đi.Mình ủng hộ giá gấp đôi bình thường.Bộ này hay lắm.Thân!