Rước Thần Tài 2018 vào nhà, thienthucac.com khuyến mãi nạp xu cho VIP!

- Thời gian: đến hết 12h PM ngày 25/2

- Giá trị: + 10% số tiền nạp

- Chỉ áp dụng cho các lệnh giao dịch từ 500 ngàn đồng trở lên.

Lên là lên ahihi!