BQT xin thông báo, tất cả các tài khoản đóng tiền trong tháng 10 sẽ được tặng thêm 10% trên giá trị tiền đã chuyển.