BQT thienthucac.com thông báo: Kể từ ngày 24/1/2020, BQT áp dụng mức phí 35% đối với CTV dịch thuật, biên tập. CTV được xác định là: các dịch giả đã dừng dịch 6 tháng trở lên (từ thời điểm bài post cuối/bài gửi qua email của BQT.
Đối với các CTV tham gia dịch lại, nếu đạt chỉ tiêu 15 post/ tháng trong vòng 03 tháng, BQT sẽ áp dụng mức phí 15% đối với BTV/ trưởng nhóm và 20% đối với dịch giả.
Sau gần 8 năm thành lập, đây là lần điều chỉnh mức phí đầu tiên. Dù vật giá không ngừng tăng cao dẫn đến các phí duy trì, vận hành cũng tăng theo.
Cám ơn các member đã luôn ủng hộ diễn đàn. Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các bạn.
Hotline BQT: 0909839908