Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

Chương 927: Ngươi quên kiếm rồi
Biên tập:
thienthucac.com

Nhóm dịch: Koco