Cuối cùng cũng đã có một đầu truyện LSQS full. Cám ơn sếp vì đã hỗ trợ DG hoàn thành bộ truyện rất khó nhai này.

Tiếp theo là Tử Dương, Quyền Bính, Vạn Cổ Tiên Khung ạ!