Phong Thủy Đại Tướng Sư
Tác giả: Tinh Phẩm Hương Yên

Chương 176: Tiểu Thiên Lôi phù
Nhóm dịch: Nqd
Biên tập:thienthucac.com
Nguồn truyện: uukanshu


Link thảo luận, góp ý và đòi hàng: Đại tướng sư phong thủy siêu cấp ngoại hạng