Ma Ẩn
Tác giả: Dạ Thố

Chương thứ 172: Tình Niệm

Biên dịch: Tô Phù Cơ